среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie plotki plastykowe na plot i bramkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie prócz kilku wypadków.

Projekotwanie balaski z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz kilku wypadków.

Plotki z plastiku na plot i bramkę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma ościennymi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu i zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do budowy sztachety z Winylu na plot i bramę ze sztachetek wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy planowane sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest niezgodne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak proponowane balustrady z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий