среда, 27 апреля 2016 г.

Chociaż głazy sztachety te pochodzą z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że czasem mało fachowym ślipiem z trudem je odróżnić.

Chociaż kamienie ogrodzenia te są z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że nieraz mało biegłym ślipiem trudno je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym maściom, lekkiej obróbce i stosunkowo niskiej odpłatności. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najłatwiej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i też w Górach Świętokrzyskich. Ten artykuł ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym drobi lub wstępnie obrabia, umieszcza na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie przekazuje do miejsca budowy ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak połączony spoiwem piach, jakiego ziarna nie przekraczają 2mm wielkości. Gdy lepiszczem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapiennym. Nie licząc podwaliny zlepiających występują tam też inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się kolor głazów na plot plastykowe na plot i furtkę ogrodzeniowa, przybierają one wówczas wielorakie atramenty czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie zestawione są w warstwy o różnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak wielkich złóż wycina się najogromniejsze bloki, stosowane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte głazy wolno też siekać na sześciany o regularnych kształtach, użytkowane później w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno również je dzielić przy asyście specjalnych klinów i dłut na cienkie, nietypowych kształtów kawałki. Służą do układania nawierzchni ścieżek a także konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety plastikowe wykorzystuje się dodatkowo wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród nazbieranych na dnie mórz oraz jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej skorup małż i ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie niż piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz również mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować rekomendowane na ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek. Nadają się jednak po największej części do wykorzystywania wewnątrz, bowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko matowieją. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je również do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej przydają się piaskowce krzemionkowe, gdyż są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu parku oraz własnych upodobań kształt kamiennych płyt może być rozmaity – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po prosto skróconych prostokątów bądź kwadratów. Murki oraz ogrodzenia z plastyku na plot i bramę ze sztachet unosi się z kamieni różnego konturu, złożonych na kamiennym czy też betonowym fundamencie. Jeśli ogrodzenie powstaje z kawałeczków o nierównych układach, wypada je trafnie zestawiać tzn. tak, żeby kształt każdego kolejnego zespalał się z uprzednim. Aby takie płot było stabilne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe przerwy w środku można wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się równie jak z cegły względnie pustaków. Piaskowce i wapienie zdołamy wykorzystać także do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych oraz innych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce użytkowane do konstrukcji ogrodzenia należą do skał mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur błyskawicznie niszczeją a także nabierają brzydkiego koloru. Łatwo obrastają także mchem a także wodorostami. Można temu zapobiec pokrywając nawierzchnię ogrodzenia Poznań albo rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy skrobać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, albowiem na kamieniu mogą utrzymywać się ostre rysy. Sprofilowane firmy oczyszczają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego czyszczenia ogrodzenia z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeśli jednak pożądamy, żeby głazy na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий